เราคือ MoneyTable....

Our Story

MoneyTable ถูกก่อต้ังขึ้นเมื่อปลายปี 2016 เพื่อเป็นผู้นําแพลตฟอร์มทางการเงินออนไลน์ที่จะแก้ไขปัญหาที่มีในปัจจุบัน และได้ต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มด้านการพัฒนาสวัสดิการองค์กรโดยมุ่งเน้นที่การอำนวยความสะดวกด้านการเงินออนไลน์แก่บุคลากรคนทำงาน หลังจาการระดมทุนจาก VC ชั้นนำของเอเชียและการฟอร์มทีมที่แข็งแรง ปัจจุบันเราได้รับการไว้วางใจจากบริษัทชั้นนํามากมาย

วิสัยทัศน์

เรามุ่งหวังจะเป็นที่หนึ่งด้านการบริการแพลตฟอร์มทางการเงินที่เชื่อมโยงความต้องการระหว่างบุคคลและองค์กร พร้อมทั้งจัดสรรข้อเสนอ ทางการเงินภายในชุมชนที่ครบวงจร มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการรายบุคคลของสมาชิกในอาเซียน

Our Technologies

Security
Process Automation
Blockchain
Credit Rating

Our Team

ให้เราเป็นตัวช่วยเรื่องการเงินของคุณ