• thai flag|eng flag
เกี่ยวกับเรา
บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 เพื่อมอบประสบการณ์การใช้แพลตฟอร์มด้านการบริหารงานบุคคล (HR) และแพลตฟอร์มด้านการเงิน (Finance) เพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กร และพนักงาน ตอบโจทย์ยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานในยุคดิจิทัล ให้เกิดความคล่องตัวและทันต่อยุคสมัย ผ่านการระดมทุนจาก Venture Capital ชั้นนำของเอเชียและการฟอร์มทีมที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันเราได้รับการไว้วางใจจากบริษัทชั้นนํามากมาย
วิสัยทัศน์บริษัท
“มุ่งสู่การเป็นแพลตฟอร์มด้านบริหารงานบุคคลและการเงิน ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย”
พันธกิจ
  • มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่
  • ส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงินที่ดีที่สุด
  • สร้างประสบการณ์และการบริการที่ดี สำหรับผู้ใช้งานทุกคน
คุณค่าองค์กร
  • ความน่าเชื่อถือ >> มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งมอบการบริการที่เป็นที่ยอมรับให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ความเป็นมืออาชีพ >> เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านบริหารงานบุคคล
  • การสร้างนวัตกรรม >> สร้างผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ใช้
  • ความสะดวกสบาย >> พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ง่านต่อการใช้งาน และตอบโจทย์ผู้ใช้เป็นหลัก
  • การกระจายศูนย์ >> ลดขั้นตอนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
  • ทัศนคติเชิงบวก >> ทำงานด้วยความมุ่งมั่น และคิดบวกอยู่เสมอ

ติดต่อเรา

here 142 ถ.พระราม 9, ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

here +66 (2) 026 3063

here @moneytable

here Info@moneytable.com


ติดต่อเรา