• thai flag|eng flag

เข้าถึงเงินเดือนได้วันนี้!

DAYCASH คือแอปพลิเคชัน ที่จะช่วยให้พนักงานเบิกค่าจ้างได้ ในช่วงก่อนวันเงินเดือนออก เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่พนักงานและบริษัท

stress people

ร่วมกันสนับสนุนพนักงานให้มีกระแสเงินสดที่ดีขึ้น และสร้างเครดิตทางการเงิน ด้วย DAYCASH

รู้หรือไม่!? พนักงานที่มีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ต้องกู้หนี้ยืมสินจากแหล่งเงินต่างๆ มักจะสร้างปัญหาให้กับบริษัทในเวลาต่อมา แต่ในฐานะบริษัทผู้จ้างงาน คุณสามารถช่วยเหลือพนักงาน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้

ด้วยฟีเจอร์ของ DAYCASH

สะสมเงินทุกวันทำงาน
ขอเบิกถอนได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
โอนเงินรวดเร็วผ่านบัญชีส่วนตัว
รายงานประจำเดือนสำหรับบริษัท

ในระยะยาวกับ DAYCASH อนาคตที่สดใสกำลังรอพวกเขาอยู่

DAYCASH จะช่วยแนะนำพนักงานให้มีความสามารถในการจัดการด้านการเงินที่ดีขึ้น โดยอ้างอิงจากข้อมูลพฤติกรรมการเบิกค่าจ้างของพนักงาน

หนี้ลดลง
ความเครียดก็ลดลง
ลาก่อนหนี้นอกระบบ
ดอกเบี้ยบานปลาย
กระแสเงินสดที่ดีขึ้น
มาพร้อมวินัยการเงินที่ดีขึ้น
มีเครดิตที่ดี
สำหรับแผนการใช้จ่ายในอนาคต

เสียงจากผู้ใช้งาน

logo

มีแรงจูงใจมาทำงานมากขึ้น

ในพนักงานกว่า 73%


ลดอัตราการลาออก

ของพนักงานได้กว่า 41%

free usage

DAYCASH

บริการฟรี สำหรับบริษัทพาร์ทเนอร์

พร้อมสนับสนุนบริษัท และพนักงานของคุณ วันนี้!

บอกเราได้เลย ว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณอย่างไรบ้าง