• thai flag|eng flag

ทีมงานของเรา


Chairmanชัชวาลย์ เจียรวนนท์ประธานกรรมการบริษัท
Founderตฤบดี อรุณานนท์ชัยผู้ก่อตั้ง และรองประธานกรรมการบริษัท
CEOซูน ชัวประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
CPOอธิ พิสุทธิพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่สายผลิตภัณฑ์
CTOแพทริค ภคนันท์ประธานเจ้าหน้าที่สายเทคโนโลยี
HEAD OF PRODUCTธันยพร สำราญเกษหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
HEAD OF OPERATIONธเนศ จันทะโชโตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
PARTNERSHIP MANAGERวีรินทร์ภัทร ฟูวังหม้อผู้จัดการฝ่ายคู่ค้าสัมพันธ์
PARTNERSHIP MANAGERนักรบ ภู่ทองผู้จัดการฝ่ายคู่ค้าสัมพันธ์
all team

สนใจร่วมงานกับเรา?