ทีมงานของเรา

ทีมงานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ยาวนาน มากกว่า 60 ชีวิต จากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในแวดวงธุรกิจ การเงิน การธนาคาร และเทคโนโลยี อาทิ McKinsey, SAP, HSBC, Barclays, BAY, TISCO, AIG, AIA, Accenture, Allianz, aCommerce, VM Ware, และ Lazada ที่ครอบคลุมความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การเงิน การบริหารจัดการ การขาย การตลาดและการสื่อสาร ในการพัฒนาดิจิทัล แพลตฟอร์ม

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • (CEO)
 • ตฤบดี อรุณานนท์ชัย
 • Serial Entrepreneur ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในธุรกิจ การเงินการธนาคาร เชี่ยวชาญด้าน Digital Consumer, AI และ สื่อ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านผลิตภัณฑ์
 • (CPO)
 • ปิยะ จูฑา
 • ประสบการณ์กว่า 18 ปี ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับองค์กร และการเชื่อมต่อระบบ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ
 • (COO)
 • กฤตชญา โกมลสิทธิ์เวช
 • ประสบการณ์กว่า 18 ปี ในด้านการเชื่อมต่อระบบ การวางระบบธุรกิจ และการบริหารจัดการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคโนโลยี
 • (CTO)
 • ณัฐ มาลาสิทธิ์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ SAP HR และ Web App จากหลากหลายโครงการขนาดใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศมา
  มากว่า 17 ปี
 • กรรมการผู้จัดการ
 • (MD)
 • ณัฏฐินี ศิริรัตนพล
 • Seasoned Entrepreneur & Experienced Banker with background in Treasury & Global Markets
 • หัวหน้าทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • แพทริค ยาน่า
 • ประสบการณ์กว่า 12 ปีในการบริหารจัดการโครงการและผลิตภัณฑ์ในองค์กรระดับนานาชาติ และธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • หัวหน้าทีมขาย
 • ชัชรวีย์ เจริญสุข
 • ประสบการณ์ 6 ปีในสายงานด้านการขายและพัฒนาการตลาดในด้านธุรกิจ sme และ startup
 • หัวหน้าทีมปฏิบัติการ
 • ศิริวาสน์ สราวิช
 • ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในงานด้านการดูแลระบบ จากธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในอุตสาหกรรมโรงแรมการท่องเที่ยว งานบริหารบุคคล และการบิน
 • หัวหน้าทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน
 • พิศาล ฤชาทวีรุ่งโรจน์
 • ประสบการณ์ 16 ปี ในด้านพัฒนาซอฟแวร์ระดับนานาชาติและบริหารโครงการ
 • หัวหน้าทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน HR
 • วุฒิชัย อินแสง
 • ประสบการณ์กว่า 7 ปี ในด้านการพัฒนาเว็บ
  แอพพลิเคชั่น